Nieuw functiegebouw uta-werknemers natuursteen per 1 mei 2020

Handleiding uta-werknemers natuursteen


Vanaf 1 mei 2020 zijn de functie-omschrijvingen en cao-lonen van de cao Afbouw ook verplicht voor uta-werknemers in de sector Natuursteen. Hieronder staat wat u als werkgever in de sector natuursteen moet doen als u uta-werknemers in dienst hebt.

Bepaal de functie:

1. Breng de huidige werkzaamheden van de uta-werknemer in kaart.

Bepaal in welke functiegroep de werknemer wordt ingedeeld per 1 mei 2020. Om dat te bepalen moeten de huidige werkzaamheden van de werknemer worden vergeleken met de nieuwe referentiefuncties. Deze functies staan vermeld in het functiegebouw uta-werknemers.

2. Als er geen passende referentiefunctie is, stelt u met de werknemer een bedrijfsspecifieke functieomschrijving op en bepaal op basis daarvan de functie indeling.

Bepaal het nieuwe salaris en de eventuele prestatietoeslag:

Bij de overgang naar het nieuwe loongebouw is het salaris per 30 april 2020 de basis voor de nieuwe inschaling. Op 1 mei 2020 wordt het salaris verhoogd met 3,0% in verband met de algemene loonsverhoging.

De uta-werknemers natuursteen gaan vanaf 1 mei 2020 gebruik maken van het loongebouw van de uta-werknemers afbouw, zie loongebouw uta.

Bij de indeling kunnen drie situaties zich voordoen:

1. Het salaris van de werknemer op 30 april 2020, verhoogd met de loonsverhoging van 3,0%, valt in de salarisschaal van de functie waarin hij op 1 mei 2020 wordt ingedeeld. Volg dan de stappen onder A. Klik hier!

2. Het salaris van de werknemer op 30 april 2020, verhoogd met de loonsverhoging van 3,0%, is lager dan het minimumbedrag van de salarisschaal van de functie waarin hij op 1 mei 2020 wordt ingedeeld. Volg dan de stappen onder B. Klik hier!

3. Het salaris van de werknemer op 30 april 2020, verhoogd met de loonsverhoging van 3,0 %, is hoger dan het maximumbedrag van de salarisschaal van de functie waarin hij op 1 mei 2020 wordt ingedeeld. Volg dan de stappen onder C. Klik hier!

Informeer de werknemer:

De werknemer ontvangt een brief met daarin zijn inschaling en loon per 1 mei 2020.