B. Het salaris van de werknemer op 30 april 2020, verhoogd met de loonsverhoging van 3,0%, is lager dan het minimumbedrag van de salarisschaal van de functie waarin hij op 1 mei 2020 wordt ingedeeld.

Wat staat er in de cao

De werknemer ontvangt per 1 mei 2020 het minimumbedrag van de nieuwe salarisschaal

De te nemen stappen

1. Informeer de werknemer

De werknemer ontvangt een brief met daarin zijn inschaling en loon per 1 mei 2020.

Rekenvoorbeeld

Een receptionist/telefonist

Salaris 30 april 2020: € 2.190,-- per maand.

Tussenstap: salaris 30 april 2020 + 3,0% = € 2.255,70

Indeling 1 mei 2020: Receptionist/telefonist (functiecode 2.10.2)  functieniveau 2 

Cao Salaris 31 december 2019

Functieniveau

Minimum

Maximum

1

2.071

2.727

2

2.280

3.036

3

2.540

3.434

4

2.885

3.954

5

3.373

4.629

6

3.918

5.517


De tussenstap is lager dan het minimum salaris van functieniveau 2.

Salaris 1 mei 2020: € 2.280,-- per maand. Dit is het minimum van groep 2.