Voorbeeld 1

Stap 1   Huidige indeling

De UTA-werknemer is ingedeeld in functieniveau 6 en ontvangt een prestatietoeslag (percentage van het salaris).   

Stap 2   Loon op 30 april 2019

Per 1 januari 2019 maandsalarissen

Functieniveau

Minimum

Maximum

1

1.981,00

2.609,00

2

2.181,00

2.904,00

3

2.430,00

3.285,00

4

2.760,00

3.782,00

5

3.227,00

4.428,00

6

3.748,00

5.277,00


Loon op 30 april 2019

Prestatietoeslag (vast bedrag)

€ 0,00

Prestatietoeslag (percentage van garantieloon)

€ 703,00    

Salaris 

€5,277,00+

Loon

€ 5.980,00 


Stap 3   Loon op 1 mei 2019 na de loonsverhoging

Loonsverhoging op 1 mei 2019 van 1½ %

Prestatietoeslag (vast bedrag)

€ 0,00

Prestatietoeslag (percentage van garantieloon)

€ 713,70

Garantieloon

€ 5,356,00+

Loon

€ 6.069,70


Stap 4   Oude en nieuwe functieniveau

De werknemer gaat van functieniveau 6 naar functieniveau 5.

Stap 5   Herinschaling

Het loon € 6.069,70 is hoger dan het maximum van functieniveau 5.  

Nieuw salaris: € 4.494,00 (functiegroep 5).

Per 1 mei 2019 maandsalarissen

Functieniveau

Minimum

Maximum

1

2.011,00

2.648,00

2

2.214,00

2.948,00

3

2.466,00

3.334,00

4

2.801,00

3.839,00

5

3.275,00

4.494,00

6

3.804,00

5.356,00


Stap 6   Nieuwe prestatietoeslag

Nieuwe prestatietoeslag € 1.575,70 (loon € 6.069,70 – nieuw salaris € 4.494,00).

Stap 7   Het nieuwe loon

Het nieuwe loon na de herinschaling € 6,069,70 (nieuwe salaris € 4.494,00 + de prestatietoeslag € 1.575,70).


Stap 8   Informeer de werknemer

De werknemer ontvangt een brief waarin staat dat hij is ingedeeld in functieniveau 5. Zijn loon per 1 mei 2019 is € 6.069,70 (salaris € 4.494,00 + prestatietoeslag € 1.575,70).