Handleiding Werknemers natuursteen, behalve UTA-werknemers

Bepaal de nieuwe functie:

  1. Zoek uit in welke loongroep de werknemer op 30 april 2019 is ingedeeld. Bij onduidelijkheid over de huidige indeling kunt u gebruik maken van de groepsindeling en functieomschrijvingen van artikel 35 van de cao Afbouw. U kunt artikel 35A hier downloaden.

  1. Breng de huidige werkzaamheden van de werknemer in kaart.

    Bepaal in welke nieuwe groep de werknemer wordt ingedeeld per 1 mei 2019. Om dat te bepalen moeten de huidige werkzaamheden van de werknemer worden vergeleken met de nieuwe referentiefuncties. Deze functies staan vermeld in het functiegebouw Afbouw per 1 mei 2019.

  1. Als er geen passende referentiefunctie is, stelt u met de werknemer een bedrijfsspecifieke functieomschrijving op en bepaal op basis daarvan de functie indeling.

Bepaal het nieuwe garantieloon en de prestatietoeslag:

Bij de overgang naar het nieuwe loongebouw is het loon, bestaande uit het garantieloon en de prestatietoeslag, de basis voor de nieuwe inschaling.

Natuursteen gaat gebruik maken van het loongebouw van de afbouw, zie ander loongebouw natuursteen.

Bij de overgang kunnen drie situaties zich voordoen:

  1. De werknemer blijft in dezelfde groep. Volg dan de stappen onder A.
  1. De werknemer wordt in een hogere groep ingeschaald. Volg dan de stappen onder B.
  1. De werknemer wordt in een lagere groep ingeschaald. Volg dan de stappen onder C.


Bijzonderheden

De groepen 0 en 1, voor onervaren werknemers die worden opgeleid voor hun functie maar geen Vakopleiding volgen, worden per 1 mei 2019 afgeschaft. Voor de groepen 0 en 1 gelden speciale overgangsregels. Die worden vermeld in D.

Onder werkervaring wordt verstaan ervaring in de functie waarvoor de werknemer is aangenomen, waarbij ook jaren in een soortgelijke functie bij een andere werkgever meetellen. Door invoering van het nieuwe loongebouw kan een werknemer van ervaringsjaar veranderen.