A. De werknemer blijft in dezelfde groep

Wat staat er in de cao

  1. Het loon (garantieloon + prestatietoeslag) blijft hetzelfde.
  2. De dienstjarentoeslag maakt deel uit van het garantieloon.

De te nemen stappen:

  1. Huidige indeling

Bepaal in welke groep de werknemer is in gedeeld op 30 april 2019.

  1. Loon op 30 mei 2019

Zoek op wat het loon van de werknemer is op 30 april 2019. Bepaal welk deel van het loon het garantieloon is en wel deel de prestatietoeslag. Gebruik voor het garantieloon de loontabel met het loon vanaf 1 januari 2019. Bepaal of de prestatietoeslag een vast bedrag is of een percentage van het salaris.

  1. Loon op 1 mei 2019 na de loonsverhoging

Pas de loonsverhoging van 1½% van 1 mei 2019 toe en reken het nieuwe loon uit. Als de prestatietoeslag bestaat uit een vast bedrag, dan is de loonsverhoging hierop niet verplicht van toepassing.

  1. Omzetting loongebouw

Breng de werknemer over naar het loongebouw van de afbouw.

  1. Informeer de werknemer

De werknemer ontvangt een brief met daarin zijn inschaling en loon.