B. De werknemer wordt in een hogere groep ingeschaald

Wat staat er in de cao

 1. Het loon (garantieloon + prestatietoeslag) wordt gebruikt om de werknemer in te schalen in de nieuwe hogere groep. Inschaling van het garantieloon van de oude lagere groep op de gelijke, naast hogere of hoogste trede van de nieuwe groep levert het nieuwe garantieloon op. Het positieve verschil tussen het loon en het nieuwe garantieloon vormt de prestatietoeslag.

  Op de salarisspecificatie staat vaak het uurloon en de prestatietoeslag afzonderlijk vermeld. Let op: het uurloon op de salarisspecificatie hoeft niet hetzelfde te zijn als het garantieloon. Het garantieloon is altijd het bedrag dat in de tabel in de cao Afbouw staat. Het verschil tussen het uurloon en het garantieloon wordt gezien als prestatietoeslag. Dit verschil wordt bij de prestatietoeslag zoals vermeld op de salarisspecificatie opgeteld. Zie het voorbeeld hieronder.

  Voorbeeld: een stukadoor met 15 jaar werkervaring

  Uurloon op de salarisspecificatie € 19,08
  Prestatietoeslag op de salarisspecificatie €   1,20

  Voor de herberekening geldt:


  Garantieloon per uur volgens tabel cao € 18,06  (groep 4 met 4 jaar en meer werkervaring)

  Prestatietoeslag (deel uurloon: € 19,08 –  € 18,06)  €   1,02 
  Prestatietoeslag (op de salarisspecificatie) €   1,20 +
  Prestatietoeslag totaal  €   2,22

 2. Als de bestaande prestatietoeslag een percentage van het garantieloon was en de prestatietoeslag wordt naar aanleiding van de het invoering van het nieuwe functie- en loongebouw herberekend, dan blijft de prestatietoeslag een percentage van het garantieloon. Als de bestaande prestatietoeslag een vast bedrag was en de prestatietoeslag wordt naar aanleiding van de het invoering van het nieuwe functie- en loongebouw herberekend, dan wordt de prestatietoeslag een nieuw vast bedrag.

 3. Voor de inschaling maakt de dienstjarentoeslag deel uit van het garantieloon.

De te nemen stappen:

 1. Huidige indeling

Bepaal in welke groep de werknemer is in gedeeld op 30 april 2019 en hoeveel jaren werkervaring de werknemer heeft.

 1. Loon op 30 april 2019

Zoek op wat het loon van de werknemer is op 30 april 2019. Bepaal welk deel van het loon het garantieloon is en welk deel de prestatietoeslag en de voormannentoeslag. Gebruik voor het garantieloon de loontabel met het loon vanaf 1 januari 2019. Bepaal of de prestatietoeslag een vast bedrag is of een percentage van het garantieloon.

 1. Loon op 1 mei 2019 na de loonsverhoging

Pas de loonsverhoging van 1½% van 1 mei 2019 toe en reken het nieuwe loon uit. Als de prestatietoeslag bestaat uit een vast bedrag, dan is de loonsverhoging hierop niet verplicht van toepassing.

 1. Oude en nieuwe groepsindeling

Wat is de oude groep en de nieuwe groep per 1 mei 2019

 1. Herinschaling in loongebouw afbouw

Schaal de werknemer opnieuw in. Gebruik daarvoor de loontabel per 1 mei 2019. Uitgangspunt is het garantieloon van de werknemer van zijn oude groep. Zoek vervolgens in de loontabel in de nieuwe groep het nieuwe garantieloon op. Dat is de gelijke trede, de naast hogere trede, of de hoogste trede van de nieuwe groep. 

Voorbeeld: Een werknemer met 2 jaar werkervaring gaat van groep 3 naar groep 4. Ga in de loontabel van 1 mei 2019 eerst naar de kolom van groep 3 en naar het vakje met 2 jaar werkervaring waar het bedrag van € 16,78 staat. Ga vervolgens naar de kolom van groep 4 en zoek het bedrag op dat gelijk of hoger is dan € 16,78. Het bedrag € 17,25 is het nieuwe garantieloon.

Garantielonen per uur 1 mei 2019, garantielonen natuursteen

 

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

zonder werkervaring

14,88

14,88

14,88

14,88

14,88

1 jaar werkervaring

15,14

15,38

15,83

16,07

16,10

Zonder dienstjarentoeslag

15,81

15,88

16,78

17,25

17,31

2 jaar werkervaring

Dienstjarentoeslag vanaf 5 jaar: 3%

16,46

16,36

17,28

17,77

17,83

3 jaar werkervaring

Dienstjarentoeslag vanaf 10 jaar: 1%

16,46

16,52

17,45

17,95

18,01

4 jaar werkervaring of meer


 1. Nieuwe prestatietoeslag

Reken de nieuwe prestatietoeslag uit. Dat is het loon van 1 mei 2019 verminderd met het nieuwe garantieloon.  

 1. Het nieuwe loon

Reken het nieuwe loon van de werknemer uit. Dat is het nieuwe garantieloon + de nieuwe prestatietoeslag.

 1. Informeer de werknemer

De werknemer ontvangt een brief met daarin zijn nieuwe inschaling en loon.