Voorbeeld 2

Stap 1   Huidige indeling

De afbouwwerknemer is ingedeeld in groep 3 met 2 jaar werkervaring met een prestatietoeslag (percentage van het garantieloon) van € 0,50.

Stap 2   Loon op 30 april 2019

Garantieloon per uur op 30 april 2019

 

Groep 1

Groep 3

Groep 4

zonder werkervaring

14,46

14,46

14,46

1 jaar werkervaring

14,72

15,34

15,90

2 jaar werkervaring

15,36

16,04

16,62

3 jaar werkervaring

16,00

16,74

17,34

4 jaar werkervaring of meer

16,00

17,44

18,06


Loon op 30 april 2019

Prestatietoeslag (vast bedrag)

€ 0,00

Prestatietoeslag (percentage van garantieloon)

€ 0,50

Voormannentoeslag

€ 0,00 

Garantieloon

€ 16,04+

Loon

€ 16,54


Stap 3   Loon op 1 mei 2019 na de loonsverhoging

Loonsverhoging op 1 mei 2019 van 1½ %

Prestatietoeslag (vast bedrag)

€ 0,00

Prestatietoeslag (percentage van garantieloon)

€ 0,51

Voormannentoeslag

€ 0,00

Garantieloon

€ 16,28+

Loon

€ 16,79


Stap 4    Oude en nieuwe groepsindeling


De werknemer gaat van groep 3 naar groep 4.

Stap 5   Herinschaling

Garantieloon oude groep € 16,28; naar de gelijke trede, de naast hogere trede, of de hoogste trede van de nieuwe groep.

Nieuwe garantieloon: € 16,86.

Garantielonen per uur op 1 mei 2019

 

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

zonder werkervaring

14,68

14,68

14,68

14,68

14,68

14,68

1 jaar werkervaring

14,94

15,26

15,58

16,14

17,27

19,37

2 jaar werkervaring

15,60

15,94

16,28

16,86

18,04

20,23

3 jaar werkervaring

16,24

16,62

17,00

17,60

18,83

21,12

4 jaar werkervaring of meer

16,24

17,06

17,70

18,34

19,62

22,01


Stap 6   Nieuwe prestatietoeslag

De prestatietoeslag vervalt, want het nieuwe garantieloon is hoger dan het loon van zijn oude groepsindeling.    

Stap 7   Het nieuwe loon

Het nieuwe loon na de herinschaling € 16,86 (nieuwe garantieloon € 16,86 + de prestatietoeslag € 0,00).


Stap 8   Informeer de werknemer

De werknemer ontvangt een brief waarin staat dat hij is ingedeeld in groep 4. Zijn loon per 1 mei 2019 is € 16,86 (garantieloon € 16,86 + prestatietoeslag € 0,00).