Pensioen

Werknemers in de afbouwsector nemen verplicht deel aan de pensioenregeling van bpfBOUW.

Link: bpfBOUW

Werknemers moeten door hun werkgever worden aan- en afgemeld voor de pensioenregeling.