Back to top

Aanvulling WW & WGA (PAWW)

Aanvulling WW & WGA (PAWW)

In 2016 is de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. Cao-partijen Afbouw hebben afgesproken dat de gemiste maanden privaat gerepareerd worden in de Private Aanvulling WW en WGA, afgekort PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau.

De PAWW is een uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van de (voormalige) werknemer. De PAWW is even hoog als de wettelijke uitkeringen en duurt maximaal 14 maanden. Alleen werknemers die bij ontslag minimaal een arbeidsverleden hebben van 10 jaar, komen in aanmerking voor de uitkering.

De PAWW-regeling is verplicht voor alle werkgevers in de afbouw, inclusief natuursteen. Dit houdt in dat de werkgevers verplicht premies moeten betalen aan PAWW. De werkgevers moeten zich bij PAWW aanmelden en online periodiek aangifte doen. De werkgevers ontvangen vervolgens van PAWW nota’s. De betaalde premies mogen worden ingehouden op het loon van de werknemer.

Let op! Werkgevers natuursteen moeten bij de aanmelding opgeven dat ze werkzaam zijn in de sector afbouw!

Let op! Werkgevers die zich niet hebben aangemeld bij PAWW of geen aangifte hebben gedaan ontvangen van PAWW een ambtshalve opgelegde nota. Om een ambtshalve vastgestelde aangifte te corrigeren moet een correctie-aangifte worden indienen.

De werkgever moet het ontslag van een werknemer met wederzijds goedvinden, door ontbinding of opzegging, of van rechtswege doorgeven aan PAWW.

Op de website van PAWW kunt u meer informatie vinden. Daar kunnen werkgevers zich online aanmelden en periodiek aangifte doen. Het webadres is www.spaww.nl.