Back to top

Situatie B

Situatie B

B. Het salaris van de werknemer op 30 april 2020, verhoogd met de loonsverhoging van 3,0%, is lager dan het minimumbedrag van de salarisschaal van de functie waarin hij op 1 mei 2020 wordt ingedeeld.

Wat staat er in de cao

De werknemer ontvangt per 1 mei 2020 het minimumbedrag van de nieuwe salarisschaal.

 

De te nemen stappen

1. Informeer de werknemer

De werknemer ontvangt een brief met daarin zijn inschaling en loon per 1 mei 2020.

 

Rekenvoorbeeld

Een receptionist/telefonist

Salaris 30 april 2020: € 2.190,– per maand.

Tussenstap: salaris 30 april 2020 + 3,0% = € 2.255,70

Indeling 1 mei 2020: Receptionist/telefonist (functiecode 2.10.2)  functieniveau 2

Cao Salaris 31 december 2019
Functieniveau Minimum Maximum
1 2.071 2.727
2 2.280 3.036
3 2.540 3.434
4 2.885 3.954
5 3.373 4.629
6 3.918 5.517

De tussenstap is lager dan het minimum salaris van functieniveau 2.

Salaris 1 mei 2020: € 2.280,– per maand. Dit is het minimum van groep 2.