Back to top

Belangrijke documenten

Belangrijke documenten

Hieronder vindt u (links naar) belangrijke documenten:

  • Boekje cao Afbouw 2020-2021
  • Cao-boekje Afbouw 2018-2019 tot 1 mei 2019 en Cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen 2017-2021
  • Cao-boekje Afbouw 2018-2019 vanaf 1 mei 2019 en Cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen 2017-2021

Besluiten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen 2017-2021