Back to top

Situatie C

Situatie C

C. Het salaris van de werknemer op 30 december 2019, verhoogd met de loonsverhoging van 3,0%, is hoger dan het maximumbedrag van de salarisschaal van de functie waarin hij op 1 mei 2020 wordt ingedeeld.

Wat staat er in de cao

De werknemer ontvangt als salaris het maximumbedrag van de nieuwe salarisschaal vermeerderd met een prestatietoeslag ter grootte van het verschil tussen het salaris op 30 april 2020, verhoogd met 3,0%, en het maximumbedrag van de nieuwe salarisschaal.

 

De te nemen stappen

1. Informeer de werknemer

De werknemer ontvangt een brief met daarin zijn inschaling en salaris per 1 mei 2020.


Rekenvoorbeeld

Een uitvoerder

Salaris 30 april 2020: € 6.436,– per maand

Tussenstap: salaris 30 april 2020 + 3,0% = € 6.629,08

Indeling 1 mei 2020: Uitvoerder (functiecode 5.10.4) functieniveau 5

Cao Salaris 31 december 2019
Functieniveau Minimum Maximum
1 2.071 2.727
2 2.280 3.036
3 2.540 3.434
4 2.885 3.954
5 3.373 4.629
6 3.918 5.517

De tussenstap is hoger dan het maximum van groep 5. Het bedrag boven het maximum ontvangt de werknemer als prestatietoestag.

Salaris 1 mei 2020:

€ 4,629,00 (maximum groep 5)
€ 2.008,08 (prestatietoeslag: (€ 6.629,08 – € 4.629,00)
€ 6.629,08