Back to top

Jeugdloon afbouwmedewerkers natuursteen

Jeugdloon afbouwmedewerkers natuursteen

1. Garantieloon voor jeugdigen afbouwwerknemers van 16 t/m 20 jaar in het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 2 lid 7 waarvan de normale arbeidsduur bij een fulltime arbeidsovereenkomst gemiddeld 37 uur per week en 7 uur en 24 minuten per dag bedraagt.

a. uurloon in € per 1 januari 2020

Groep 1a 2a 3a 4a
Leeftijd
16 jaar 7,07 7,54 7,97 8,20
17 jaar 8,18 8,74 9,23 9,49
18 jaar 9,30 9,93 10,49 10,78
19 jaar 10,42 11,12 11,74 12,08
20 jaar 11,90 12,71 13,42 13,80

b. uurloon in € per 1 mei 2020

Groep 1a 2a 3a 4a
Leeftijd
16 jaar 7,28 7,77 8,21 8,45
17 jaar 8,43 9,00 9,51 9,77
18 jaar 9,58 10,23 10,80 11,10
19 jaar 10,73 11,45 12,09 12,44
20 jaar 12,26 13,09 13,82 14,21

c. uurloon in € per 1 januari 2021

Groep 1a 2a 3a 4a
Leeftijd
16 jaar 7,50 8,00 8,46 8,70
17 jaar 8,68 9,27 9,79 10,07
18 jaar 9,87 10,53 11,13 11,44
19 jaar 11,05 11,80 12,45 12,82
20 jaar 12,62 13,48 14,24 14,64

 

2. De werknemer die jonger is dan 18 jaar mag geen werkzaamheden tegen tarief uitvoeren.