Back to top

Functiegebouw uta-werknemers natuursteen per 1 mei 2020

Functiegebouw uta-werknemers natuursteen per 1 mei 2020

Handleiding uta-werknemers natuursteen

Vanaf 1 mei 2020 zijn de functie-omschrijvingen en cao-lonen van de cao Afbouw ook verplicht voor uta-werknemers in de sector Natuursteen. Hieronder staat wat u als werkgever in de sector natuursteen moet doen als u uta-werknemers in dienst hebt.

Bepaal de functie

1. Breng de huidige werkzaamheden van de uta-werknemer in kaart.

Bepaal in welke functiegroep de werknemer wordt ingedeeld per 1 mei 2020. Om dat te bepalen moeten de huidige werkzaamheden van de werknemer worden vergeleken met de nieuwe referentiefuncties. Deze functies staan vermeld in het functiegebouw uta-werknemers.

2. Als er geen passende referentiefunctie is, stelt u met de werknemer een bedrijfsspecifieke functieomschrijving op en bepaal op basis daarvan de functie indeling.

Bepaal het nieuwe salaris en de eventuele prestatietoeslag
Bij de overgang naar het nieuwe loongebouw is het salaris per 30 april 2020 de basis voor de nieuwe inschaling. Op 1 mei 2020 wordt het salaris verhoogd met 3,0% in verband met de algemene loonsverhoging. De uta-werknemers natuursteen gaan vanaf 1 mei 2020 gebruik maken van het loongebouw van de uta-werknemers afbouw, zie loongebouw uta.

Bij de indeling kunnen drie situaties zich voordoen:

1. Het salaris van de werknemer op 30 april 2020, verhoogd met de loonsverhoging van 3,0%, valt in de salarisschaal van de functie waarin hij op 1 mei 2020 wordt ingedeeld. Volg dan de stappen onder A. Klik hier!

2. Het salaris van de werknemer op 30 april 2020, verhoogd met de loonsverhoging van 3,0%, is lager dan het minimumbedrag van de salarisschaal van de functie waarin hij op 1 mei 2020 wordt ingedeeld. Volg dan de stappen onder B. Klik hier!

3. Het salaris van de werknemer op 30 april 2020, verhoogd met de loonsverhoging van 3,0 %, is hoger dan het maximumbedrag van de salarisschaal van de functie waarin hij op 1 mei 2020 wordt ingedeeld. Volg dan de stappen onder C. Klik hier!

Informeer de werknemer
De werknemer ontvangt een brief met daarin zijn inschaling en loon per 1 mei 2020.