Back to top

Nuttige links

Nuttige links

NOA 
De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) is de ondernemersvereniging voor afbouwbedrijven in Nederland.

FNV
FNV Bouw is een werknemersorganisatie voor onder andere de afbouw.

CNV Vakmensen 
CNV Vakmensen is een werknemersorganisatie voor onder andere de afbouw.

TBA 
Het Technisch Bureau Afbouw is opgericht op initiatief van de NOA, FNV en CVN Vakmensen om de belangen van de afbouwbranche te behartigen.

APG 
APG is de uitvoeringsorganisatie voor bedrijfstakeigen regelingen voor de afbouw. Nieuwe werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao Afbouw vallen dienen zich bij het APG aan te melden: aanmelden/afmelden werkgevers.

bpfBOUW 
Werknemers die onder de cao Afbouw vallen hebben recht op een bouwpensioen. 

Bureau naleving & werkingssfeer
Het Bureau naleving & werkingssfeer ziet toe of de cao Bouw correct wordt nageleefd. Hier kunt u terecht voor klachten over bedrijven die de cao Bouw niet goed naleven.  

SNCU 
Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) geeft voorlichting over de uitzendcao’s en ziet toe op de naleving ervan. Bij SNCU kunnen klachten worden ingediend over uitzendbureaus.

Afbouwkeur 
Bedrijven die in bezit zijn van het afbouwkeurmerk zijn aangesloten bij Stichting Afbouwkeur. Op de website van Stichting Afbouwkeur kunt u controleren of een bedrijf inderdaad in bezit is van het afbouwkeurmerk. 

Providius 
Providius is een onafhankelijk controle- en onderzoeksbureau. Lea schakelt Providius in voor boekencontroles.

Certificaatcontrole uitzendbureau 
Ondernemers die de cao afbouw toepassen mogen bij de inlening van uitzendkrachten alleen gebruik maken van uitzendbureaus met een certificaat NEN 4400-I/II. Meer kunt u lezen in artikel 5 van de cao Afbouw.

MijnAfbouw 
MijnAfbouw is de internetportal van de afbouwsector. Op MijnAfbouw is informatie te vinden over de cao Afbouw, scholingsmogelijkheden, arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en pensioen. MijnAfbouw is bedoeld voor werkgevers, werknemers, zzp-ers en andere ondernemers zonder personeel, gepensioneerden en personen die in de afbouw willen werken. Bedrijven en personen die meer willen weten over afbouwtechniek, kwaliteitswaarborging en geschillenbeslechting kunnen ook terecht op MijnAfbouw.