Back to top

Pensioen

Pensioen

Werknemers in de afbouwsector nemen verplicht deel aan de pensioenregeling van bpfBOUW. Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers aan te melden bij het bedrijfstak pensioenfonds.

bpfBouw