Back to top

Wanneer melden?

Wanneer melden?

U kunt een melding doen als u vermoedt dat:

–          een werkgever mogelijk ten onrechte de cao Afbouw niet toepast of;

–          een werkgever de cao niet correct uitvoert terwijl de cao Afbouw wel van toepassing is.