Back to top

Wat gebeurt er met uw melding?

Wat gebeurt er met uw melding?

Voorop staat dat LEA zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met de persoonsgegevens van de melder omgaat. Direct na ontvangst van een melding bepaalt LEA of er voldoende aanleiding is voor een nader onderzoek. Eventueel wordt aanvullende informatie verzameld.

Als daar reden toe is, wordt er een werkingssfeeronderzoek gestart. Op basis van de rapportage van het werkingssfeeronderzoek neemt de Commissie werkingssfeer en naleving een beslissing over de toepasselijkheid.

Melden kan op verschillende manieren:

1) Meldingsformulier
Meldingsformulier Oneerlijke Concurrentie

2) Mailen
info@loketeerlijkeafbouw.nl

3) Bellen
070 33 66 599