Back to top

Zware beroepenregeling

Zware beroepenregeling

Voor sommige beroepen is doorwerken tot de AOW-leeftijd te zwaar. Daarom hebben FNV en CNV met de werkgeversvereniging NOA een zware beroepenregeling afgesproken voor de 7.500 werknemers in de bedrijfstak Afbouw. De 7.500 medewerkers waarvoor de cao Afbouw geldt zijn stukadoors, (gips)blokkenstellers, vloeren- en terrazzoleggers, natuursteenbewerkers en plafond- en wandmontagemonteurs. Met de zware beroepenregeling willen sociale partners ervoor zorgen dat iedereen op een gezonde manier zijn pensioen haalt. Maar wat houdt de zware beroepenregeling in?

Een werknemer die fysieke arbeid in de afbouw verricht, kan drie jaar voor het ingaan van de AOW-leeftijd stoppen met werken. Vanaf dat moment krijgt hij een uitkering van het O&O-fonds tot zijn pensioen. De hoogte van zijn uitkering is het bedrag wat hij vanaf de AOW-leeftijd gaat krijgen aan ouderdomspensioen plus AOW. In 2020 is de maximum uitkering € 21.200. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks bepaald door de overheid.

Het kan zijn dat een werknemer afgelopen jaren extra pensioen heeft opgebouwd. Dat is de zogenaamde 55min-regeling om de afschaffing van vroegpensioen te compenseren. Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met de inzet van deze 55min-rechten.

Gebruik maken van de zware beroepenregeling is mogelijk van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Recht op deelname aan de regeling geldt voor alle werknemers die in de periode van vijftien jaar voorafgaand ten minste tien jaar hebben gewerkt in de afbouw. Perioden van maximaal 6 maanden niet gewerkt tellen als gewerkt. Of zij moeten ten minste 45 jaar in de bouwsector hebben gewerkt. Uta-jaren tellen niet mee. De regeling geldt niet voor het uta-personeel.

Het O&O-fonds betaalt de uitkering. Zo draaien de werkgevers niet op voor de volledige kosten. Wel gaan zij vanaf 1 januari 2021 een premie van 0,3% betalen voor de regeling. De overige kosten worden betaald uit de reserves van het O&O-fonds.

De aanvraag kan vanaf 19 november digitaal bij het O&O-fonds Afbouw/APG worden ingediend. Voor de behandel-/doorlooptijd van een aanvraag streeft APG naar 7 werkdagen (als er geen aanvullende informatie nodig is).

Op dit moment worden aan de details van de zware beroepenregeling gewerkt. Zodra de regeling definitief is, brengen we u hiervan op de hoogte.

FAQ
Antwoorden op veel voorkomende vragen over de zware beroepenregeling zijn in het document hieronder opgesteld. Klik hier om de antwoorden te bekijken.