Back to top

Zware beroepenregeling

Zware beroepenregeling

Vanaf 1 januari 2021 kunnen afbouwwerknemers die vallen onder de cao Afbouw maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze cao-afspraak noemen we de zware beroepenregeling. Uta-personeel en zzp’ers kunnen niet deelnemen aan de regeling. Op deze website worden de regeling en voorwaarden toegelicht voor werknemers en werkgevers.

Waarom de zware beroepenregeling?
Voor sommige beroepen is doorwerken tot de AOW-leeftijd te zwaar. Daarom hebben FNV, CNV en NOA een zware beroepenregeling afgesproken voor de 7.500 werknemers in de bedrijfstak Afbouw. De 7.500 werknemers waarvoor de cao Afbouw geldt zijn stukadoors, (gips)blokkenstellers, vloeren- en terrazzoleggers, natuursteenbewerkers en plafond- en wandmontagemonteurs. Met de regeling willen sociale partners ervoor zorgen dat iedereen op een gezonde manier zijn pensioen haalt.

Wat houdt de regeling in?
Een werknemer die fysieke arbeid in de afbouw verricht, kan drie jaar voor zijn AOW-leeftijd stoppen met werken. Vanaf dat moment krijgt hij een uitkering van het O&O-fonds Afbouw tot zijn pensioen. De hoogte van zijn uitkering is afhankelijk van de berekening van APG. In 2021 is de maximum uitkering 22.164 euro. De hoogte van het maximumbedrag wordt jaarlijks bepaald door de overheid.

Wanneer kan een werknemer gebruik maken van de regeling?
Een werknemer kan gebruik maken van de regeling als hij:
– direct voor deelname afbouwwerknemer is en valt onder de cao Afbouw, én;
– in de periode van vijftien jaar voorafgaand ten minste tien jaar heeft gewerkt in de afbouw. Of hij moet ten minste 45 jaar in de bouwsector (cao Bouw & Infra en cao Afbouw) hebben gewerkt. Uta-jaren tellen niet mee, én;
– geen uta-personeel of zzp’er is.

Inzetten 55-minregeling
Het kan zijn dat een werknemer de afgelopen jaren extra pensioen heeft opgebouwd. Dat is de zogenaamde 55min-regeling om de afschaffing van vroegpensioen te compenseren. Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met de inzet van deze 55min-rechten.

Wanneer kan een werknemer de regeling aanvragen?
De aanvraag kan digitaal bij het O&O-fonds Afbouw/APG worden ingediend. Het aanvraagformulier staat op https://avr.bter-afbouw.nl/ZwrAanvraag. Voor de behandel-/doorlooptijd van een aanvraag streeft APG naar 7 werkdagen (als er geen aanvullende informatie nodig is).

Meer informatie en contact
Voordat een werknemer beslist of hij daadwerkelijk eerder wil stoppen, is het raadzaam dat er eerst goed uitgerekend wordt of hij in de nieuwe situatie kan rondkomen en wat er verder allemaal bij komt kijken. Hij kan voor meer inzicht in zijn pensioen terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Een vakbondsconsulent of pensioen-/financieel adviseur kan de werknemer verder helpen. Ook wanneer hij geen lid is van een vakbond, kan de vakbondsconsulent hem helpen. De werknemer kan hiervoor bijvoorbeeld contact opnemen met FNV Afbouw & Natuursteen of CNV Vakmensen.

Contactgegevens FNV Afbouw & Natuursteen
Telefoon: 088 368 0 368
Website: vraag het aan een vakbondsconsulent   

Contactgegevens CNV Vakmensen
Telefoon: 030 751 1 007

Vanaf april volgend jaar kan een werknemer via de pensioensimulator op de website van bpfBOUW ook de zware beroepenregeling mee nemen in de berekening. Dan krijgt hij sneller en beter een indicatie over de gevolgen van het gebruikmaken van de zware beroepenregeling.

Op dit moment wordt aan de details van de zware beroepenregeling gewerkt. Zodra de regeling definitief is, brengen we u hiervan op de hoogte.

FAQ
Antwoorden op veel voorkomende vragen over de zware beroepenregeling zijn in de FAQ’s hieronder opgesteld. Klik op één van de links om een FAQ te bekijken.